Ședința cu reprezentanții autorităților centrale


10 decembrie, 2015 Crihana Veche

Grupul de inițiativă a avut o ședință cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor. Au fost analizate soluțiile pe termen scurt, mediu și lung propuse de MAI și MTID în planul de acțiuni. Primarii au explicat autorităților punctele planului care ar putea fi îmbunătățite și au cerut informații adiționale referitor la unele puncte din plan care nu erau clare. Ambele părți au fost de acord să continue parteneriatul pentru soluționarea problemei traficului intens pe traseul R34 și au decis să întâlnească iarăși în primăvară pentru a analiza progresul în implementarea planului de acțiuni.